Contact

 

Bedrijfsfilms

 

Blog

 

Over mij

 

Video Coaching

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Persoonlijke gegevens

 1. Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor ondersteuning van u als ouder  of professionele begeleider of cliënt ontvang ik via een gegevens formulier van u persoonlijk, de wettelijk vertegenwoordiger of van een door de instelling aangewezen persoonlijk begeleider.
 2. Er worden door mij geen andere bronnen geraadpleegd. Dit betreft de gegevens die nodig zijn voor facturering en de overeenkomst die wij met elkaar sluiten.
 3. Deze factuur gegevens worden 5 jaar lang bewaard conform de eisen van de belastingdienst.

 

 

 

 

 

Film Ons

Zegerijstraat 26

6971 ZP  Brummen

mail: nico.filmons@gmail.com

bel: 06 4047 1887

Video en audio data

 1. Alle video/audio bestanden die nodig zijn voor ondersteuningstrajecten volgens de Marte Meo methodiek worden of door u zelf of door aangewezen begeleiders en/of door een Marte Meo Therapeut/Collega Trainer gemaakt en veilig opgeslagen.
 2. De videobestanden worden gedurende het ondersteuningstraject bewaard ten behoeve van de ondersteuning.
 3. Daarvoor geeft u als cliënt, begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger bij aan-vang van het traject in de privacy overeenkomst expliciet toestemming.
 4. Tevens geeft u in de privacy overeenkomst toestemming voor (de wijze van) transfer van de videoclips ten behoeve van de ondersteuning.
 5. Als wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt kunt u ten allen tijde de videobestanden inzien.
 6. Na afronding van het traject worden de bestanden binnen een week verwijderd, tenzij anders afgesproken.

 

 

Overige persoonlijke gegevens

 1. Van de werkgesprekken en reviews gedurende een ondersteuningstraject worden verslagen gemaakt (memo’s), die binnen een week na de bijeenkomst met de personen die de ondersteuning ontvangen gedeeld worden.
 2. Deze verslagen worden niet met derden gedeeld, tenzij wij dit in overleg nuttig of noodzakelijk vinden en u er toestemming voor hebt gegeven.
 3. Daarnaast is er geen dossiervorming of registratie in mijn administratie aanwezig.
 4. Als wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt kunt u ten allen tijde de verslagen inzien.